จี.เค.เทค บจก.

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544โดยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหาในการทำงาน มักเกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

382/7 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT800 C

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT800 C

รุ่น : GKT800 C
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT800 C

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT800 C

รุ่น : GKT800 C
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT800 C

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT1200

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT1200

รุ่น : GKT1200
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล  MODEL : GKT1200

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT1200

รุ่น : GKT1200
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล  MODEL : GKT1200

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB2500

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB2500

รุ่น : SUB2500
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB2500

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB2500

รุ่น : SUB2500
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB2500

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB300

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB300

รุ่น : SUB300
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB300

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB300

รุ่น : SUB300
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB300

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB800

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB800

รุ่น : SUB800
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB800

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB800

รุ่น : SUB800
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB800

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB1500 TOP

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB1500 TOP

รุ่น : SUB1500 TOP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB1500 TOP

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB1500 TOP

รุ่น : SUB1500 TOP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : SUB1500 TOP

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT2500

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT2500

รุ่น : GKT2500
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT2500

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT2500

รุ่น : GKT2500
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : GKT2500

NMB MODEL : 15038PB AOL EP

NMB MODEL : 15038PB AOL EP

รุ่น : 15038PB AOL EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 15038PB AOL EP

NMB MODEL : 15038PB AOL EP

รุ่น : 15038PB AOL EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 15038PB AOL EP

NMB MODEL : 15038PB B3L EP

NMB MODEL : 15038PB B3L EP

รุ่น : 15038PB B3L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 15038PB B3L EP

NMB MODEL : 15038PB B3L EP

รุ่น : 15038PB B3L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 15038PB B3L EP

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

รุ่น : 1608KL 05W B69
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

รุ่น : 1608KL 05W B69
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

รุ่น : 4710PS 20T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

รุ่น : 4710PS 20T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

รุ่น : 4710PS 23T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 23T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

รุ่น : 4710PS 23T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 23T B30

บทความ และข่าวสาร
ข้อมูลของบริษัท จี.เค.เทค จำกัด

ข้อมูลของบริษัท จี.เค.เทค จำกัด

บริการับซ่อมเครื่องจักร รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลของบริษัท จี.เค.เทค จำกัด

บริการับซ่อมเครื่องจักร รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น