ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.

ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.

รับผลิตพัดลมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ รับสั่งทำพัดลมที่ใช้เฉพาะงาน หรือ พัดลมที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ และเครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรมทุกขนาด รับบาลานซ์ใบพัดทุกขนาด ด้วยเครื่อง Schenck ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม, โบลเวอร์, ทนกรด, สารเคมี BACKWARD & FORWARD TEMP. 0-1000C - เฉพาะงาน, COPY จากของเดิม หรือพัดลมพลาสติก, ไฟเบอร์กลาส ทนกรด-สารเคมี หรือที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ เครื่องกำจัดฝุ่น ทุกขนาด

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

139/1 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เครื่องสลายควันขนาดเล็ก

เครื่องสลายควันขนาดเล็ก

ชื่อ : เครื่องสลายควันขนาดเล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องสลายควันขนาดเล็ก

เครื่องสลายควันขนาดเล็ก

ชื่อ : เครื่องสลายควันขนาดเล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องสลายควันขนาดเล็ก

ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง

ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง

ชื่อ : ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง

ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง

ชื่อ : ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ระบบสลายควันด้วยไฟฟ้าแรงสูง

เครื่องกรองฝุ่น รุ่น MCF-02

เครื่องกรองฝุ่น รุ่น MCF-02

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่น
รุ่น : MCF-02
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่น รุ่น MCF-02

เครื่องกรองฝุ่น รุ่น MCF-02

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่น
รุ่น : MCF-02
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่น รุ่น MCF-02

พัดลมท่อต่อตรง

พัดลมท่อต่อตรง

ชื่อ : พัดลมท่อต่อตรง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมท่อต่อตรง

พัดลมท่อต่อตรง

ชื่อ : พัดลมท่อต่อตรง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมท่อต่อตรง

พัดลมโบลเวอร์

พัดลมโบลเวอร์

ชื่อ : พัดลมโบว์เวอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมโบว์เวอร์

พัดลมโบลเวอร์

ชื่อ : พัดลมโบว์เวอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมโบว์เวอร์

พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

ชื่อ : พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

ชื่อ : พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

พัดลมท่อสายพาน

พัดลมท่อสายพาน

ชื่อ : พัดลมท่อสายพาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมท่อสายพาน

พัดลมท่อสายพาน

ชื่อ : พัดลมท่อสายพาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมท่อสายพาน

เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน

เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน

เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่นพร้อมโซโคลน

เครื่องกรองฝุ่น

เครื่องกรองฝุ่น

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่น 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่น 

เครื่องกรองฝุ่น

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่น 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่น 

เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก

เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก

เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก

ชื่อ : เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก

แดมเบอร์เปิดปิดลม

แดมเบอร์เปิดปิดลม

ชื่อ : แดมเบอร์เปิดปิดลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
แดมเบอร์เปิดปิดลม

แดมเบอร์เปิดปิดลม

ชื่อ : แดมเบอร์เปิดปิดลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
แดมเบอร์เปิดปิดลม

พัดลมโบลเวอร์

พัดลมโบลเวอร์

ชื่อ : จำหน่ายพัดลมโบลเวอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
จำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

พัดลมโบลเวอร์

ชื่อ : จำหน่ายพัดลมโบลเวอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
จำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

พัดลมโบลเวอร์สแตนเลส

พัดลมโบลเวอร์สแตนเลส

ชื่อ : พัดลมโบวเวอร์สแตนเลส
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมโบวเวอร์สแตนเลส

พัดลมโบลเวอร์สแตนเลส

ชื่อ : พัดลมโบวเวอร์สแตนเลส
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมโบวเวอร์สแตนเลส

เตาเผาขยะมูลฝอย

เตาเผาขยะมูลฝอย

ชื่อ : เตาเผาขยะมูลฝอย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เตาเผาขยะมูลฝอย

เตาเผาขยะมูลฝอย

ชื่อ : เตาเผาขยะมูลฝอย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เตาเผาขยะมูลฝอย

เครื่องสลายควัน

เครื่องสลายควัน

ชื่อ : เครื่องสลายควัน 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องสลายควัน 

เครื่องสลายควัน

ชื่อ : เครื่องสลายควัน 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องสลายควัน 

เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด

เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด

ชื่อ : เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด

เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด

ชื่อ : เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกำจัดควันและฝุ่นละเอียด

เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก

เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก

ชื่อ : เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก

เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก

ชื่อ : เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ

ชื่อ : พัดลมระบายอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ

ชื่อ : พัดลมระบายอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
พัดลมระบายอากาศ