ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.

โดยเริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายแอร์ติดเครื่อง และพัดลม NMB Fan Motor หลังที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็น ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง เราจึงได้จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน แอร์ตู้คอนโทรล แอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล สามารถระบายความร้อนให้กับชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไม่ร้อนดังนั้นจึงไม่เกิดความเสียหาย

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
NMB MODEL : 4710PS 23T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

รุ่น : 4710PS 23T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x25 mm.

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

รุ่น : 4710PS 23T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x25 mm.

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

รุ่น : 4710PS 20T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x25 mm.

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

รุ่น : 4710PS 20T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x25 mm.

NMB MODEL : 11938MB A0N EA

NMB MODEL : 11938MB A0N EA

รุ่น : 11938MB A0N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm

NMB MODEL : 11938MB A0N EA

รุ่น : 11938MB A0N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

รุ่น : 1608KL 05W B69
ราคา : Contact us

รายละเอียด : 
Size : 40x40x20 mm.

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

รุ่น : 1608KL 05W B69
ราคา : Contact us

รายละเอียด : 
Size : 40x40x20 mm.

NMB MODEL : 06015KA 24N AL

NMB MODEL : 06015KA 24N AL

รุ่น : 06015KA 24N AL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 60x60x15 mm.

NMB MODEL : 06015KA 24N AL

รุ่น : 06015KA 24N AL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 60x60x15 mm.

NMB MODEL : 08038PB B3L EA

NMB MODEL : 08038PB B3L EA

รุ่น : 08038PB B3L EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 80x80x38 mm.

NMB MODEL : 08038PB B3L EA

รุ่น : 08038PB B3L EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 80x80x38 mm.

NMB MODEL : 11938MB B3N EA

NMB MODEL : 11938MB B3N EA

รุ่น : 11938MB B3N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm.

NMB MODEL : 11938MB B3N EA

รุ่น : 11938MB B3N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm.

NMB MODEL : 1606KL 05W B59

NMB MODEL : 1606KL 05W B59

รุ่น : 1606KL 05W B59
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 40x40x16 mm.

NMB MODEL : 1606KL 05W B59

รุ่น : 1606KL 05W B59
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 40x40x16 mm.

NMB MODEL : 1608KL 05W B39

NMB MODEL : 1608KL 05W B39

รุ่น : 1608KL 05W B39
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 40x40x20 mm.

NMB MODEL : 1608KL 05W B39

รุ่น : 1608KL 05W B39
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 40x40x20 mm.

NMB MODEL : 08025SA 24N ET

NMB MODEL : 08025SA 24N ET

รุ่น : 08025SA 24N ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 80x80x25 mm.

NMB MODEL : 08025SA 24N ET

รุ่น : 08025SA 24N ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 80x80x25 mm.

NMB MODEL : 09238RA 24N EA

NMB MODEL : 09238RA 24N EA

รุ่น : 09238RA 24N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 92x92x38 mm.

NMB MODEL : 09238RA 24N EA

รุ่น : 09238RA 24N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 92x92x38 mm.

NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

รุ่น : 11925SA 24Q ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x25 mm.

NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

รุ่น : 11925SA 24Q ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x25 mm.

NMB MODEL : 11938KA 24N EL

NMB MODEL : 11938KA 24N EL

รุ่น : 11938KA 24N EL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm.

NMB MODEL : 11938KA 24N EL

รุ่น : 11938KA 24N EL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm.

NMB MODEL : 11938MB B0N EA

NMB MODEL : 11938MB B0N EA

รุ่น : 11938MB B0N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm.

NMB MODEL : 11938MB B0N EA

รุ่น : 11938MB B0N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 119x119x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB A0L EP

NMB MODEL : 15038PB A0L EP

รุ่น : 15038PB A0L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB A0L EP

รุ่น : 15038PB A0L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB A1L EP

NMB MODEL : 15038PB A1L EP

รุ่น : 15038PB A1L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB A1L EP

รุ่น : 15038PB A1L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB B0L EP

NMB MODEL : 15038PB B0L EP

รุ่น : 15038PB B0L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB B0L EP

รุ่น : 15038PB B0L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB B3L EP

NMB MODEL : 15038PB B3L EP

รุ่น : 15038PB B3L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.

NMB MODEL : 15038PB B3L EP

รุ่น : 15038PB B3L EP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Size : 150x172x38 mm.