ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.

บริการออกแบบเครน - รับสร้าง และติดตั้งทาวเวอร์เครน พร้อมซ่อมแซมเครน ลิฟต์ขนส่งวัสดุ รอกไฟฟ้าทุกชนิด ระบบไฟฟ้าคอนโทรล บริการเปลี่ยนโซ่ Tower Crane, Overhead Crane, jib Crane, Gantry Crane, Semi Gantry, Monorail Crane, Mobile Crane รอกไฟฟ้า ลิฟต์บรรทุกของในอาคาร สลิงทุกชนิด

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

295 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“

ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“

ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครน ยี่ห้อ “ELBA“

ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K

ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K

ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครนแขนตรง “FM Gru” MI-2570K

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น 5013D

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น 5013D

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “N.T.P.” รุ่น 5013D
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทาวเวอร์เครน “N.T.P.” รุ่น 5013D

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น 5013D

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “N.T.P.” รุ่น 5013D
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทาวเวอร์เครน “N.T.P.” รุ่น 5013D

ทาวเวอร์เครน N.T.P. และทาวเวอร์เครน เจียงลู่

ทาวเวอร์เครน N.T.P. และทาวเวอร์เครน เจียงลู่

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน N.T.P. และ ทาวเวอร์เครน เจียงลู่
รุ่น : QT-80A    
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครน “N.T.P. “ รุ่น QT-80A    
(ติดตั้งนอกอาคาร) ที่ความสูง 100.00 เมตร

ทาวเวอร์เครน “เจียงลู่ “ รุ่น QT-80E
(ติดตั้งในช่องลิฟท์) ที่ความสูง 90.00 เมตร

ทาวเวอร์เครน N.T.P. และทาวเวอร์เครน เจียงลู่

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน N.T.P. และ ทาวเวอร์เครน เจียงลู่
รุ่น : QT-80A    
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครน “N.T.P. “ รุ่น QT-80A    
(ติดตั้งนอกอาคาร) ที่ความสูง 100.00 เมตร

ทาวเวอร์เครน “เจียงลู่ “ รุ่น QT-80E
(ติดตั้งในช่องลิฟท์) ที่ความสูง 90.00 เมตร

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”
รุ่น : QT-80A
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  -

TOWER CRANE “N.T.P.”  รุ่น QT-80A
ความสูงใช้งาน 125.00 เมตร
ณ. โครงการโรงแรมแมนดาริน  สูง 25 ชั้น
อ.เบตง จ.ยะลา

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”
รุ่น : QT-80A
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  -

TOWER CRANE “N.T.P.”  รุ่น QT-80A
ความสูงใช้งาน 125.00 เมตร
ณ. โครงการโรงแรมแมนดาริน  สูง 25 ชั้น
อ.เบตง จ.ยะลา

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”  รุ่น  QT-80A
รุ่น : QT-80A
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”  รุ่น  QT-80A

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”  รุ่น  QT-80A
รุ่น : QT-80A
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”  รุ่น  QT-80A

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”
รุ่น : QT-80A
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A
ณ โรงงานน้ำตาล อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น
(บริษัท อินโนเวค โซลูชั่น จำกัด)

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.”
รุ่น : QT-80A
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A
ณ โรงงานน้ำตาล อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น
(บริษัท อินโนเวค โซลูชั่น จำกัด)

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25
รุ่น : QTK-25
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25

ชื่อ : ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25
รุ่น : QTK-25
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QTK-25

รถโมบายเครน

รถโมบายเครน

ชื่อ : รถโมบายเครน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
รถโมบายเครน

รถโมบายเครน

ชื่อ : รถโมบายเครน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
รถโมบายเครน

เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)

เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)

ชื่อ : เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครนโรงงาน  (ขนาด 5 ตัน)
หน่วยงาน  :  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัด

เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)

ชื่อ : เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครนโรงงาน  (ขนาด 5 ตัน)
หน่วยงาน  :  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัด

เครนโรงงาน (เครน 5 ตัน)

เครนโรงงาน (เครน 5 ตัน)

ชื่อ : เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนโรงงาน (เครน 5 ตัน)
หน่วยงาน : บางเลน จ.นครปฐม
บริษัท ดีสโตน จำกัด

เครนโรงงาน (เครน 5 ตัน)

ชื่อ : เครนโรงงาน (ขนาด 5 ตัน)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนโรงงาน (เครน 5 ตัน)
หน่วยงาน : บางเลน จ.นครปฐม
บริษัท ดีสโตน จำกัด

เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)

เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)

ชื่อ : เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)
หน่วยงาน : โรงงาน บจก. เฮซิ (จ.ชลบุรี)
บริษัท เฮซิ จำกัด

เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)

ชื่อ : เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนโรงงาน (ขนาด 15 ตัน)
หน่วยงาน : โรงงาน บจก. เฮซิ (จ.ชลบุรี)
บริษัท เฮซิ จำกัด

บทความ และข่าวสาร