นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ประวัติและความเป็นมา
     เมื่อปี พ.ศ.2531 คุณอานนท์ ชัยเนตรวรา ได้ก่อตั้งทีมงานขัดพื้น โดยเป็นทีมผู้รับเหมาทั่วไป จนทีมงานมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและมีเครื่องมือที่พร้อม ต่อความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับ จึงทำการก่อตั้งเป็นบริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ในเวลาต่อมา ทางบริษัทมีการขยายตัวของงานพื้นอุตสาหกรรม ให้หลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ทำให้บริษัทขยาย ตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดีและจากผลงานอันเป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนถึงปัจจุบันบริษัทได้พัฒนารูปแบบของงาน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าในด้านงานพื้นอุตสาหกรรม

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

17/7 หมู่5 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
งานขัดพื้น WOODEN TOWEL

งานขัดพื้น WOODEN TOWEL

ชื่อ : งานขัดพื้น WOODEN TOWEL
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการขัดพื้น WOODEN TOWEL ขัดพื้นคอนกรีตโดยทีมงานมืออาชีพ

งานขัดพื้น WOODEN TOWEL

ชื่อ : งานขัดพื้น WOODEN TOWEL
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการขัดพื้น WOODEN TOWEL ขัดพื้นคอนกรีตโดยทีมงานมืออาชีพ

งานล้างพื้นลงแว็กซ์ Clearing Floor Wax

งานล้างพื้นลงแว็กซ์ Clearing Floor Wax

ชื่อ : งานล้างพื้นลงแว็กซ์ Clearing Floor Wax
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการงานล้างพื้นลงแว็กซ์ โดยทีมงานคุณภาพ

งานล้างพื้นลงแว็กซ์ Clearing Floor Wax

ชื่อ : งานล้างพื้นลงแว็กซ์ Clearing Floor Wax
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการงานล้างพื้นลงแว็กซ์ โดยทีมงานคุณภาพ

งานปาด Truss Screed

งานปาด Truss Screed

ชื่อ : งานปาด Truss Screed
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาด Truss Screed

งานปาด Truss Screed

ชื่อ : งานปาด Truss Screed
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาด Truss Screed

อุดร่องรอยต่อคอนกรีต

อุดร่องรอยต่อคอนกรีต

ชื่อ : อุดร่องรอยต่อคอนกรีต
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการอุดร่องรอยต่อคอนกรีตโดยทีมงานมืออาชีพ

อุดร่องรอยต่อคอนกรีต

ชื่อ : อุดร่องรอยต่อคอนกรีต
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการอุดร่องรอยต่อคอนกรีตโดยทีมงานมืออาชีพ

ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

ชื่อ : ปั๊ม Moli 
รุ่น : LP1112
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

ชื่อ : ปั๊ม Moli 
รุ่น : LP1112
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

งานปาดปูนเลเซอร์

งานปาดปูนเลเซอร์

ชื่อ : งานปาดปูนเลเซอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาดปูนเลเซอร์

งานปาดปูนเลเซอร์

ชื่อ : งานปาดปูนเลเซอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาดปูนเลเซอร์

งานขัดพื้น Burnished Floor

งานขัดพื้น Burnished Floor

ชื่อ : งานขัดพื้น Burnished Floor
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานขัดพื้น Burnished Floor

งานขัดพื้น Burnished Floor

ชื่อ : งานขัดพื้น Burnished Floor
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานขัดพื้น Burnished Floor

งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)

งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)

ชื่อ : งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)

งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)

ชื่อ : งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งาน ขัดพื้นโรย Floor hardener (สีเขียว)

งานปาด Laser Screed

งานปาด Laser Screed

ชื่อ : งานปาด Laser Screed
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาด Laser Screed

งานปาด Laser Screed

ชื่อ : งานปาด Laser Screed
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาด Laser Screed

งานขัดพื้น Floor Hardener

งานขัดพื้น Floor Hardener

ชื่อ : งานขัดพื้น Floor Hardener
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานขัดพื้น Floor Hardener

งานขัดพื้น Floor Hardener

ชื่อ : งานขัดพื้น Floor Hardener
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานขัดพื้น Floor Hardener

งานตัด Joint

งานตัด Joint

ชื่อ : งานตัด Joint
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานตัด Joint

งานตัด Joint

ชื่อ : งานตัด Joint
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานตัด Joint

ปั๊ม Boom รุ่น ECP43 CX-5

ปั๊ม Boom รุ่น ECP43 CX-5

ชื่อ : ปั๊ม Boom
รุ่น : ECP43 CX-5 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊ม Boom รุ่น ECP43 CX-5

ปั๊ม Boom รุ่น ECP43 CX-5

ชื่อ : ปั๊ม Boom
รุ่น : ECP43 CX-5 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊ม Boom รุ่น ECP43 CX-5

บทความ และข่าวสาร
บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต

บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต

รับขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับเหมาเทพื้นคอนกรีตแบบครบวงจร

บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต

รับขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับเหมาเทพื้นคอนกรีตแบบครบวงจร
NUTCON ผู้นำด้านงานพื้นอุตสาหกรรมแบบครบจบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

NUTCON ผู้นำด้านงานพื้นอุตสาหกรรมแบบครบจบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

NUTCON ผู้นำด้านงานพื้นอุตสาหกรรมแบบครบจบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ