นิตตะ (ประเทศไทย) บจก.

บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหาในการทำงาน มักเกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

รุ่น : 1608KL 05W B69
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 1608KL 05W B69

รุ่น : 1608KL 05W B69
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
NMB MODEL : 1608KL 05W B69

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

รุ่น : 4710PS 20T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 20T B30

รุ่น : 4710PS 20T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 20T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

รุ่น : 4710PS 23T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 23T B30

NMB MODEL : 4710PS 23T B30

รุ่น : 4710PS 23T B30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 4710PS 23T B30

NMB MODEL : 06015KA 24N AL

NMB MODEL : 06015KA 24N AL

รุ่น : 06015KA 24N AL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 06015KA 24N AL

NMB MODEL : 06015KA 24N AL

รุ่น : 06015KA 24N AL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 06015KA 24N AL

NMB MODEL : 08038PB B3L EA

NMB MODEL : 08038PB B3L EA

รุ่น : 08038PB B3L EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 08038PB B3L EA

NMB MODEL : 08038PB B3L EA

รุ่น : 08038PB B3L EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 08038PB B3L EA

NMB MODEL : 11938MB A0N EA

NMB MODEL : 11938MB A0N EA

รุ่น : 11938MB A0N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 11938MB A0N EA

NMB MODEL : 11938MB A0N EA

รุ่น : 11938MB A0N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 11938MB A0N EA

NMB MODEL : 11938MB B3N EA

NMB MODEL : 11938MB B3N EA

รุ่น : 11938MB B3N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 11938MB B3N EA

NMB MODEL : 11938MB B3N EA

รุ่น : 11938MB B3N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 11938MB B3N EA

NMB MAT MODEL : 1606KL 05W B59

NMB MAT MODEL : 1606KL 05W B59

รุ่น : 1606KL 05W B59
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MAT MODEL : 1606KL 05W B59

NMB MAT MODEL : 1606KL 05W B59

รุ่น : 1606KL 05W B59
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MAT MODEL : 1606KL 05W B59

NMB MAT MODEL : 1608KL 05W B39

NMB MAT MODEL : 1608KL 05W B39

รุ่น : 1608KL 05W B39
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MAT MODEL : 1608KL 05W B39

NMB MAT MODEL : 1608KL 05W B39

รุ่น : 1608KL 05W B39
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MAT MODEL : 1608KL 05W B39

NMB MODEL : 08025SA 24N ET

NMB MODEL : 08025SA 24N ET

รุ่น : 08025SA 24N ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 08025SA 24N ET

NMB MODEL : 08025SA 24N ET

รุ่น : 08025SA 24N ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 08025SA 24N ET

NMB MODEL : 09238RA 24N EA

NMB MODEL : 09238RA 24N EA

รุ่น : 09238RA 24N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 09238RA 24N EA

NMB MODEL : 09238RA 24N EA

รุ่น : 09238RA 24N EA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 09238RA 24N EA

NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

รุ่น : 11925SA 24Q ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

รุ่น : 11925SA 24Q ET
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
NMB MODEL : 11925SA 24Q ET

บทความ และข่าวสาร
จำหน่ายพัดลมระบายไฟฟ้า Cooling Fan

จำหน่ายพัดลมระบายไฟฟ้า Cooling Fan

พัดลม NMB เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาก ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนจากอุปกรณ์อัตโนมัติ หรือ CPU

จำหน่ายพัดลมระบายไฟฟ้า Cooling Fan

พัดลม NMB เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาก ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนจากอุปกรณ์อัตโนมัติ หรือ CPU
บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด

รับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller ทุกชนิด

บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด

รับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller ทุกชนิด