บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานพาหนะ บริษัทผลิตสวิทซ์ต่างๆในรถยนต์ กระบวนการผลิตหลักเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

7/391 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Website

Product's Profile

Product's Profile

- Printer
- Steering switch
- Controller switch

Product's Profile

- Printer
- Steering switch
- Controller switch

Injection Equipment

Injection Equipment

Injection Molding Machine
- Injection Molding Machine(15t)
- Injection Molding Machine(50t)
- Injection Molding Machine(110t)
- Two-Color Injection Molding Machine (110t)
- Injection Molding Vertical Machine(75t)
- Hotmelt Injection Molding Machine

Injection Equipment

Injection Molding Machine
- Injection Molding Machine(15t)
- Injection Molding Machine(50t)
- Injection Molding Machine(110t)
- Two-Color Injection Molding Machine (110t)
- Injection Molding Vertical Machine(75t)
- Hotmelt Injection Molding Machine

Wire Harness Equipment

Wire Harness Equipment

- Wire Cutting Machine
- Wire Cutting Machine
- Wire Cutting Machine
- Tube Cutting Machine
- Feeder Machine

Wire Harness Equipment

- Wire Cutting Machine
- Wire Cutting Machine
- Wire Cutting Machine
- Tube Cutting Machine
- Feeder Machine

Inspection Equipment

Inspection Equipment

- Image Instrumentation
- CMM
- Cross Section Monitor

Inspection Equipment

- Image Instrumentation
- CMM
- Cross Section Monitor

บทความ และข่าวสาร