บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด

บริษัทอาโอยาม่าไทย (ATC) เป็นบริษัทในกลุ่มอาโอยาม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตฟาสเทนเนอร์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ในพื้นที่สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 1965 โดยเริ่มธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนและชิ้นส่วนรถยนต์ และขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแม่แรงยกรถ และชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับรถ 2 ล้อและรถ 4 ล้อ จากประสบการณ์สั่งสมและเทคโนโลยี่ที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทอาโอยาม่าไทย ได้ขยายตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

64/49 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ฐานการผลิต Fastener ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ฐานการผลิต Fastener ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ฐานการผลิต Fastener ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในเครือของอาโอยาม่ากรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการประสบการณ์กว่า 57 ปี (ในประเทศไทย)โดยธุรกิจหลักของอาโอยาม่าไทย คือการผลิตกลุ่ม Fastener รวมถึงอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือ แม่แรง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ฐานการผลิต Fastener ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ฐานการผลิต Fastener ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในเครือของอาโอยาม่ากรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการประสบการณ์กว่า 57 ปี (ในประเทศไทย)โดยธุรกิจหลักของอาโอยาม่าไทย คือการผลิตกลุ่ม Fastener รวมถึงอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือ แม่แรง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผู้ผลิต Fastener ส่งให้ OEM

ผู้ผลิต Fastener ส่งให้ OEM

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนและชิ้นส่วนรถยนต์ และขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแม่แรงยกรถ และชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับรถ 2 ล้อและรถ 4 ล้อ

ผู้ผลิต Fastener ส่งให้ OEM

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนและชิ้นส่วนรถยนต์ และขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแม่แรงยกรถ และชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับรถ 2 ล้อและรถ 4 ล้อ

กระบวนการผลิตของ ATC

กระบวนการผลิตของ ATC

กระบวนการผลิตของ ATC ประกอบไปด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ คือ Fastenet ,Jack screw และ Tool kit ภายใต้การพัฒนากระบวนการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ผู้บริโภค

กระบวนการผลิตของ ATC

กระบวนการผลิตของ ATC ประกอบไปด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ คือ Fastenet ,Jack screw และ Tool kit ภายใต้การพัฒนากระบวนการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของ ATC

ผลิตภัณฑ์ของ ATC

สินค้าของเราเกิดจากแนวคิดและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ อาโอยาม่า และสินค้าถูกนำไปใช้ในทุกส่วนของยานพาหนะ เราจึงตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น นี่คือการผลิตมูลค่าเพิ่มของบริษัทเรา

ผลิตภัณฑ์ของ ATC

สินค้าของเราเกิดจากแนวคิดและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ อาโอยาม่า และสินค้าถูกนำไปใช้ในทุกส่วนของยานพาหนะ เราจึงตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น นี่คือการผลิตมูลค่าเพิ่มของบริษัทเรา

บทความ และข่าวสาร