วี แคร์ กรุ๊ป บจก.

บริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ให้บริการด้านการจัดหาพยาบาล ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ให้บริการรับจัดหาแพทย์และพยาบาลในโรงงาน ดูแลในการจัดระบบห้องพยาบาล บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ บริการเก็บขยะติดเชื้อพร้อมบริการขนขยะติดเชื้อ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการ เรามุ่งมั่นสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

สำนักงานใหญ่ : 189/143 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
สำนักงานย่อย : 61/14 ถนนเลี่ยงหนองมน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

ชื่อ : บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

ชื่อ : บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ

ชื่อ : บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ

ชื่อ : บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ

บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท

บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท

ชื่อ : บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท

บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท

ชื่อ : บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำบริษัท

พยาบาลประจำโรงงาน

พยาบาลประจำโรงงาน

ชื่อ : พยาบาลประจำโรงงาน
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
พยาบาลประจำโรงงาน

พยาบาลประจำโรงงาน

ชื่อ : พยาบาลประจำโรงงาน
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
พยาบาลประจำโรงงาน

บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR

บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR

ชื่อ : บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR

บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR

ชื่อ : บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดสุขภาพ CPR

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ชื่อ : บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ชื่อ : บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล

การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล

ชื่อ : การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล

การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล

ชื่อ : การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล

บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อ : บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อ : บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
บริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

การบริหารจัดหายา

การบริหารจัดหายา

ชื่อ : การบริหารจัดหายา
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
การบริหารจัดหายา

การบริหารจัดหายา

ชื่อ : การบริหารจัดหายา
รุ่น : -
ราคา : -
รายละเอียด : 
การบริหารจัดหายา

บทความ และข่าวสาร
ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

การมีหน่วยพยาบาลประจำโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

การมีหน่วยพยาบาลประจำโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

ห้องพยาบาลโรงงาน เป็นข้อกำหนดจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล

ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

ห้องพยาบาลโรงงาน เป็นข้อกำหนดจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล
ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ห้องพยาบาลโรงงาน ส่วนที่สำคัญของสถานประกอบการ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง

ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ห้องพยาบาลโรงงาน ส่วนที่สำคัญของสถานประกอบการ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง