อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ ผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ MARATHON จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า ทั้งในส่วนราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การบินไทย การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลของรัฐ และในส่วนภาคเอกชน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคาร โรงแรม รีสอร์ท อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

1405 ชั้น 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
มอเตอร์กันระเบิด CMP

มอเตอร์กันระเบิด CMP

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์กันระเบิด CMP เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหย แก๊ส ของเหลว สารเคมี หรือแม้กระทั่งฝุ่นละออง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมี โรงงานแป้ง อุตสาหกรรมเหมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งใน Zone 1 และ Zone 2

มอเตอร์กันระเบิด CMP

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์กันระเบิด CMP เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหย แก๊ส ของเหลว สารเคมี หรือแม้กระทั่งฝุ่นละออง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมี โรงงานแป้ง อุตสาหกรรมเหมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งใน Zone 1 และ Zone 2

มอเตอร์ทนความร้อน CMP

มอเตอร์ทนความร้อน CMP

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์ไฟฟ้า CMP ชนิดทนความร้อน ออกแบบและผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 250-300 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคาร เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารร่วมกับพัดลมระบายอากาศในสภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มอเตอร์จะสามารถทนความร้อนและระบายควันออกจากอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มอเตอร์ทนความร้อน CMP

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์ไฟฟ้า CMP ชนิดทนความร้อน ออกแบบและผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 250-300 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคาร เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารร่วมกับพัดลมระบายอากาศในสภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มอเตอร์จะสามารถทนความร้อนและระบายควันออกจากอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มอเตอร์โรเตอร์

มอเตอร์โรเตอร์

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ไฟฟ้า Rotor เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอแลนด์ ที่มีฐานการผลิตหลัก ในกลุ่มประเทศยุโรป (เนเธอแลนด์,เยอรมัน,เชค) ตามมาตรฐาน IEC ภายใต้ Slogan ที่ว่า No motor without rotor โดยมีผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

มอเตอร์โรเตอร์

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ไฟฟ้า Rotor เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอแลนด์ ที่มีฐานการผลิตหลัก ในกลุ่มประเทศยุโรป (เนเธอแลนด์,เยอรมัน,เชค) ตามมาตรฐาน IEC ภายใต้ Slogan ที่ว่า No motor without rotor โดยมีผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

มอเตอร์สำหรับงานเรือ

มอเตอร์สำหรับงานเรือ

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์ CMP ออกแบบในการใช้งานที่หลากหลายในงานทะเลหรืองานเรือทุกประเภท ทั้งในระดับ IE1,IE2,IE3 ภายใต้มาตรฐาน IEC

มอเตอร์สำหรับงานเรือ

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์ CMP ออกแบบในการใช้งานที่หลากหลายในงานทะเลหรืองานเรือทุกประเภท ทั้งในระดับ IE1,IE2,IE3 ภายใต้มาตรฐาน IEC

มอเตอร์กันระเบิด CMG รุ่น SGA

มอเตอร์กันระเบิด CMG รุ่น SGA

รุ่น : SGA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Exe) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นเขตที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์กันระเบิด CMG รุ่น SGA

รุ่น : SGA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Exe) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นเขตที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์กันระเบิด OME รุ่น OMEx

มอเตอร์กันระเบิด OME รุ่น OMEx

รุ่น : OMEx 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์กันระเบิด OME รุ่น OMEx เป็นมอเตอร์จากประเทศอิตาลี ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX สำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย

มอเตอร์กันระเบิด OME รุ่น OMEx

รุ่น : OMEx 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์กันระเบิด OME รุ่น OMEx เป็นมอเตอร์จากประเทศอิตาลี ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX สำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย

มอเตอร์ NEMA Premium

มอเตอร์ NEMA Premium

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์ CMP มาตรฐาน NEMA (CMP Motor NEMA Standard)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP มาตรฐาน NEMA เหมาะสำหรับการใช้งานแทนที่มอเตอร์เดิมที่เป็นมาตรฐาน NEMA หรือใช้งานร่วมกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง

มอเตอร์ NEMA Premium

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์ CMP มาตรฐาน NEMA (CMP Motor NEMA Standard)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP มาตรฐาน NEMA เหมาะสำหรับการใช้งานแทนที่มอเตอร์เดิมที่เป็นมาตรฐาน NEMA หรือใช้งานร่วมกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง

Marathon HJN Cast Iron IE2

Marathon HJN Cast Iron IE2

รุ่น : HJN
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น HJN เป็นผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตมอเตอร์ที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ทั้งนี้ยังประหยัดพลังงาน มีความคงทน และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป

Marathon HJN Cast Iron IE2

รุ่น : HJN
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น HJN เป็นผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตมอเตอร์ที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ทั้งนี้ยังประหยัดพลังงาน มีความคงทน และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป

มอเตอร์ RAM (RAM Motor)

มอเตอร์ RAM (RAM Motor)

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ RAM (RAM Motor)

มอเตอร์ RAM (RAM Motor)

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ RAM (RAM Motor)

มอเตอร์ Leeson มาตรฐาน NEMA

มอเตอร์ Leeson มาตรฐาน NEMA

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ Leeson มาตรฐาน NEMA

มอเตอร์ Leeson มาตรฐาน NEMA

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ Leeson มาตรฐาน NEMA

มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง

มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ ไฟฟ้าแรงดันสูง

มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ ไฟฟ้าแรงดันสูง

มอเตอร์กันระเบิด CEMP

มอเตอร์กันระเบิด CEMP

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์กันระเบิด CEMP – Italy (Frame Proof Motor, Explosion Proof Motor) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหย แก๊ส ของเหลว สารเคมี หรือแม้กระทั่งฝุ่นละออง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมี โรงงานแป้ง อุตสาหกรรมเหมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งใน Zone 1 และ Zone 2

 

มอเตอร์กันระเบิด CEMP

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์กันระเบิด CEMP – Italy (Frame Proof Motor, Explosion Proof Motor) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหย แก๊ส ของเหลว สารเคมี หรือแม้กระทั่งฝุ่นละออง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมี โรงงานแป้ง อุตสาหกรรมเหมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งใน Zone 1 และ Zone 2