เด่น พานทอง บจก.

รับบริการ รับผลิต เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขาย/ให้เช่า รถเจาะดอกสว่าน งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ สามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณ ข้างเคียง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับน้ำหนัก ความสมบูรณ์แข็งแรงของเสาเข็ม และความสำคัญของงานฐานรากที่เชื่อมโยงกับการปลูกสร้าง จึงเน้นคุณภาพงานเสาเข็มเจาะที่ เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆชิ้นงาน พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้ดีที่สุด และขอขอบพระคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางให้ทางบริษัทฯ ดูแลทุกท่านในส่วนงานฐานรากซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกสร้าง

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

32/2 หมู่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เจาะทดสอบชั้นดิน

เจาะทดสอบชั้นดิน

บริการเจาะทดสอบชั้นดินเป็นการเจาะหลุมลงไปในดินเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินและเก็บตัวอย่างดินมาทำการทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ

เจาะทดสอบชั้นดิน

บริการเจาะทดสอบชั้นดินเป็นการเจาะหลุมลงไปในดินเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินและเก็บตัวอย่างดินมาทำการทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ

เสาเข็มเจาะรั้ว

เสาเข็มเจาะรั้ว

บริการเสาเข็มเจาะรั้ว งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณข้างเคียง

เสาเข็มเจาะรั้ว

บริการเสาเข็มเจาะรั้ว งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณข้างเคียง

เจาะนำปั้นจั่น

เจาะนำปั้นจั่น

บริการเจาะนำปั้นจั่น งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณข้างเคียง

เจาะนำปั้นจั่น

บริการเจาะนำปั้นจั่น งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณข้างเคียง

ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

ปั้นจั่นตอกเสาเข็มใช้ในการตอกเสาเข็มลงในดิน งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน

ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

ปั้นจั่นตอกเสาเข็มใช้ในการตอกเสาเข็มลงในดิน งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน

ปั้นจั่นไมโครไพล์

ปั้นจั่นไมโครไพล์

ปั้นจั่นไมโครไพล์ บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง ทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน

ปั้นจั่นไมโครไพล์

ปั้นจั่นไมโครไพล์ บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง ทำงานได้ในพื้นที่แคบและสามารถลดแรงสั่นสะเทือน

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคาร ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคารทั้งหลังจากฐานราก แล้วถ่ายลงสู่ดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวจากดินกับเสาเข็ม มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคาร ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคารทั้งหลังจากฐานราก แล้วถ่ายลงสู่ดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวจากดินกับเสาเข็ม มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ

เสาเข็มตัวไอ

เสาเข็มตัวไอ

เสาเข็มตัวไอเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดตอกที่นิยมนำมาใช้ในการงานก่อสร้างรากฐานมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากเสาเข็มรูปตัวไอเป็นเสาเข็มที่มีพื้นที่รอบรูปมากกว่าเสาเข็มแบบอื่น จึงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูง

เสาเข็มตัวไอ

เสาเข็มตัวไอเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดตอกที่นิยมนำมาใช้ในการงานก่อสร้างรากฐานมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากเสาเข็มรูปตัวไอเป็นเสาเข็มที่มีพื้นที่รอบรูปมากกว่าเสาเข็มแบบอื่น จึงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะด้านนอกเป็นหกเหลี่ยม ด้านในเป็นรูกลวงยาวตลอดทั้งเสา แต่รูด้านหนึ่งจะใหญ่ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง หน้าตัด 15 ซม. 

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะด้านนอกเป็นหกเหลี่ยม ด้านในเป็นรูกลวงยาวตลอดทั้งเสา แต่รูด้านหนึ่งจะใหญ่ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง หน้าตัด 15 ซม. 

เหล็กเสาเข็มเจาะ

เหล็กเสาเข็มเจาะ

เหล็กเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะคือการเจาะดินลงไปแล้วหย่อนแม่แบบเหล็กลงไปแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไป ขึ้นรูปเป็นเสาคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว

เหล็กเสาเข็มเจาะ

เหล็กเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะคือการเจาะดินลงไปแล้วหย่อนแม่แบบเหล็กลงไปแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไป ขึ้นรูปเป็นเสาคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว

แผ่นพื้น

แผ่นพื้น

แผ่นพื้นหรือแผ่นพื้นสำเร็จรูปเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตที่ผลิตให้พร้อมใช้งาน ทำให้การก่อสร้างทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แผ่นพื้น

แผ่นพื้นหรือแผ่นพื้นสำเร็จรูปเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตที่ผลิตให้พร้อมใช้งาน ทำให้การก่อสร้างทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมแรงรูปแบบหนึ่ง การใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เหมาะสำหรับงานเดินท่อใต้ดิน ทั้งท่อน้ำทิ้ง และท่อส่งน้ำ เป็นต้น

ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมแรงรูปแบบหนึ่ง การใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เหมาะสำหรับงานเดินท่อใต้ดิน ทั้งท่อน้ำทิ้ง และท่อส่งน้ำ เป็นต้น

บ่อพัก

บ่อพัก

บ่อพักหรือบ่อพักคอนกรีตเป็นบ่อสำหรับดักเศษขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสียจากอาคารและพื้นที่โดยรอบก่อนออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

บ่อพัก

บ่อพักหรือบ่อพักคอนกรีตเป็นบ่อสำหรับดักเศษขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสียจากอาคารและพื้นที่โดยรอบก่อนออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ