เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

       ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของทีมงานด้านบริหารจัดการและทีมวิศวกรที่มีความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญในงานออกแบบพร้อมงานติดตั้ง โดยตรงเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมใน ระบบสาธารณูปโภค ของโรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร เช่น ห้องคลีนรูม และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบท่อต่างๆ ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยี่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ติดตั้งแอร์

ติดตั้งแอร์

ชื่อ : ติดตั้งแอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ติดตั้งแอร์

ติดตั้งแอร์

ชื่อ : ติดตั้งแอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ติดตั้งแอร์

ระบบระบายอากาศ งานท่อ

ระบบระบายอากาศ งานท่อ

ชื่อ : ระบบระบายอากาศ งานท่อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ระบบระบายอากาศ งานท่อ

ระบบระบายอากาศ งานท่อ

ชื่อ : ระบบระบายอากาศ งานท่อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ระบบระบายอากาศ งานท่อ

งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร

งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร

ชื่อ : งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร

งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร

ชื่อ : งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานวิศวกรรม ติดตั้งเครื่องจักร

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อ : งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อ : งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก

ชื่อ : งานโครงสร้างเหล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก

ชื่อ : งานโครงสร้างเหล็ก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานโครงสร้างเหล็ก

งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อ : งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อ : งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น

งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ชื่อ : งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น

งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ชื่อ : งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น

งานระบบท่อ ปล่อง

งานระบบท่อ ปล่อง

ชื่อ : งานระบบท่อ ปล่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานระบบท่อ ปล่อง

งานระบบท่อ ปล่อง

ชื่อ : งานระบบท่อ ปล่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานระบบท่อ ปล่อง

งานติดตั้งท่อระบายอากาศ

งานติดตั้งท่อระบายอากาศ

ชื่อ : งานติดตั้งท่อระบายอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งท่อระบายอากาศ

งานติดตั้งท่อระบายอากาศ

ชื่อ : งานติดตั้งท่อระบายอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งท่อระบายอากาศ

งานติดตั้งปล่อง

งานติดตั้งปล่อง

ชื่อ : งานติดตั้งปล่อง 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งปล่อง 

งานติดตั้งปล่อง

ชื่อ : งานติดตั้งปล่อง 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานติดตั้งปล่อง 

งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ชื่อ : งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ชื่อ : งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร

งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อ : งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร

งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อ : งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานออกแบบระบบท่อน้ำเย็นของอุตสาหกรรมอาหาร

บทความ และข่าวสาร