เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.

เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

115/28-31 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์

ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์

ชื่อ : ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์

ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์

ชื่อ : ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์

ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ชื่อ : ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ชื่อ : ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

ชื่อ : ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

ชื่อ : ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ชื่อ : ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ชื่อ : ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ชื่อ : ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ชื่อ : ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ชื่อ : ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ชื่อ : ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ชื่อ : ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ชื่อ : ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ชื่อ : ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ชื่อ : ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ถังผสมเคมีเหลว

ถังผสมเคมีเหลว

ชื่อ : ถังผสมเคมีเหลว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ถังผสมเคมีเหลว

ถังผสมเคมีเหลว

ชื่อ : ถังผสมเคมีเหลว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ถังผสมเคมีเหลว

ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ชื่อ : ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ชื่อ : ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดกลิ่น

ชื่อ : ระบบบำบัดกลิ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดกลิ่น

ชื่อ : ระบบบำบัดกลิ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ

ระบบบำบัดฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ

ชื่อ : ระบบบำบัดฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ

ระบบบำบัดฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ

ชื่อ : ระบบบำบัดฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบบำฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ

บทความ และข่าวสาร
ทำไมจึงต้องมีระบบกำจัดฝุ่น

ทำไมจึงต้องมีระบบกำจัดฝุ่น

ฝุ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์นั้นสร้างขึ้น

ทำไมจึงต้องมีระบบกำจัดฝุ่น

ฝุ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์นั้นสร้างขึ้น