เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยมีคุณอภิชา ถาวรอมรศรี เป็นกรรมการผู้จัดการ และ คุณภัคภร ถาวรอมรศรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ มีสถานที่ผลิตอยู่สองแห่ง คือ (1) สำนักงานใหญ่และโรงงานสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ 1480 หมู่ 9 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2003 และ (2) โรงงานสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ 14/9 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2018

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

สำนักงานใหญ่ : 1480 หมู่ที่ 9 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel : +66 2 755 0757-60, +669 5735 4465
Fax : +66 2 755 0730

โรงงานสมุทรสาคร : 14/9 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

ฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ชื่อ : ฟิล์มซีลปิดฝาถาด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ชื่อ : ฟิล์มซีลปิดฝาถาด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ฟิล์มซีลปิดฝาถาด

งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี

งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี

ชื่อ : งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี 

งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี

ชื่อ : งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานสิ่งพิมพ์บนฟิล์ม 8 สี 

ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

ชื่อ : ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า

ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

ชื่อ : ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า

ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ชื่อ : ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ชื่อ : ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ชื่อ : ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ชื่อ : ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350 N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350 N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200 N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200N

ชื่อ : เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200 N
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200 N

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง

ชื่อ : เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง

ชื่อ : เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง

ชื่อ : เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง

ชื่อ : เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง

ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort

ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort

ชื่อ : ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort

ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort

ชื่อ : ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort

บทความ และข่าวสาร
ถนอมอาหารให้สดใหม่และอยู่ได้นานมากขึ้น ด้วยม้วนพลาสติก PP

ถนอมอาหารให้สดใหม่และอยู่ได้นานมากขึ้น ด้วยม้วนพลาสติก PP

ม้วนพลาสติก PP ทำจากพลาสติกประเภท PP หรือ Polypropylene ที่ถูกนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น และจัดเก็บเป็นม้วน มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง ยอมให้แสงผ่านได้ดี พลาสติกชนิดนี้จึงสามารถมองทะลุจนเห็นผลิตภัณฑ์ภายในได้ และยังมีความเหนียวและทนทานมาก

ถนอมอาหารให้สดใหม่และอยู่ได้นานมากขึ้น ด้วยม้วนพลาสติก PP

ม้วนพลาสติก PP ทำจากพลาสติกประเภท PP หรือ Polypropylene ที่ถูกนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น และจัดเก็บเป็นม้วน มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง ยอมให้แสงผ่านได้ดี พลาสติกชนิดนี้จึงสามารถมองทะลุจนเห็นผลิตภัณฑ์ภายในได้ และยังมีความเหนียวและทนทานมาก
เคล็ดลับการใช้งานถุงพลาสติกสูญญากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

เคล็ดลับการใช้งานถุงพลาสติกสูญญากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

ถุงพลาสติกสูญญากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการกักเก็บอาหารหรือของใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นจากสภาพอากาศภายนอก ซึ่งหลักการทำงานของถุงพลาสติกสูญญากาศคือการไล่อากาศภายในถุงออกจนอยู่ในสภาวะไร้อากาศหรือสูญญากาศ

เคล็ดลับการใช้งานถุงพลาสติกสูญญากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

ถุงพลาสติกสูญญากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการกักเก็บอาหารหรือของใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นจากสภาพอากาศภายนอก ซึ่งหลักการทำงานของถุงพลาสติกสูญญากาศคือการไล่อากาศภายในถุงออกจนอยู่ในสภาวะไร้อากาศหรือสูญญากาศ