ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น บจก.

บริษัท ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยเริ่มต้นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าองค์กรทุกขนาด เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี จัดหาพนักงานภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจัดหาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าต้องการ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองด้านไอทีมากกว่า 100 คนที่พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริการด้านเทคโนโลยี และการจัดการเครือข่าย การเติบโตของเราเกิดจากการทำธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยพนักงานที่ทุ่มเทของเรา และมีความสามารถสูงโดยมีทีมงานที่มีคุณภาพ ที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ ช่างเทคนิค และวิศวกรที่ผ่านการรับรอง พร้อมทีมงานเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา
 

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

1604/17 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
บทความ และข่าวสาร
งานด้านบริการของ ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น บจก.

งานด้านบริการของ ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น บจก.

ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นเวลายาวนาน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ ผ่านการอบรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน

งานด้านบริการของ ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น บจก.

ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นเวลายาวนาน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ ผ่านการอบรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับยาวนาน มากกว่า 20 ปี

ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับยาวนาน มากกว่า 20 ปี

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองด้านไอทีมากกว่า 100 คนที่พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริการด้านเทคโนโลยี และการจัดการเครือข่าย

ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับยาวนาน มากกว่า 20 ปี

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองด้านไอทีมากกว่า 100 คนที่พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริการด้านเทคโนโลยี และการจัดการเครือข่าย
บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบครบวงจร

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบครบวงจร

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบครบวงจรทั้งแบบ fiber optic ,utp, wireless network จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและให้บริการติดตั้ง กล้องวงจรปิด, ระบบรักษาความปลอดภัย

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบครบวงจร

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบครบวงจรทั้งแบบ fiber optic ,utp, wireless network จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและให้บริการติดตั้ง กล้องวงจรปิด, ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อดีของ OUTSOURCE กับธุรกิจ ยุคปัจจุบัน

ข้อดีของ OUTSOURCE กับธุรกิจ ยุคปัจจุบัน

เรามีผู้เชี่ยวชาญทีผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองด้าน it กว่า 200 คน พร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้บริการด้านเทคโนโลยีและการบริหารเครือข่ายกับลูกค้าแบบมืออาชีพ

ข้อดีของ OUTSOURCE กับธุรกิจ ยุคปัจจุบัน

เรามีผู้เชี่ยวชาญทีผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองด้าน it กว่า 200 คน พร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้บริการด้านเทคโนโลยีและการบริหารเครือข่ายกับลูกค้าแบบมืออาชีพ
ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

บริษัท ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมือ พ.ศ. 2545 โดยได้เริ่ม ดำเนินธุรกิจ การให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่มุ่งเน้นกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ทุกขนาด

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

บริษัท ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมือ พ.ศ. 2545 โดยได้เริ่ม ดำเนินธุรกิจ การให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่มุ่งเน้นกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ทุกขนาด
บริการจัดหาพนักงานเอาท์ซอร์ส จัดหาผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บริการจัดหาพนักงานเอาท์ซอร์ส จัดหาผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ บริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นเวลายาวนาน มากกว่า 20 ปี เรามีวิศวะกรช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์

บริการจัดหาพนักงานเอาท์ซอร์ส จัดหาผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ บริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นเวลายาวนาน มากกว่า 20 ปี เรามีวิศวะกรช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์
Why Chooes Us ?

Why Chooes Us ?

ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่มุ่งเน้นกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ทุกขนาด ยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

Why Chooes Us ?

ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่มุ่งเน้นกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ทุกขนาด ยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
Hardware you need for any occasion

Hardware you need for any occasion

ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีแบบครบวงจร

Hardware you need for any occasion

ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีแบบครบวงจร