ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น บจก.

         ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มากว่า 10 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในวันที่ 7 พ.ค. 2556 ในเริ่มแรกก็รับงานจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก เริ่มส่งเครื่องจักรอัตโนมัติไปยังต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี 2557 โดยส่งไปยังบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
 
         ในส่วนประเภทลูกค้า เริ่มแรกเครื่องจักรระบบอัตโนมัติทางเราผลิตเพื่อรองรับในลูกค้ากลุ่มยานยนต์ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในปัจจุบันบริษัทขยายลูกค้าไปยัง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตจิวเวอรี่ ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังมีการนำแขนกลหุ่นยนต์ มาร่วมประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อสายการผลิตกับระบบอินเตอร์เน็ท (IoT) และบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะรองรับ Thailand 4.0

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

9/16-17 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Glue dispensiong robot

Glue dispensiong robot

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : Glue dispensiong robot ระบบประกอบโดนการหยอดกาว หรือฟลั๊กซ์ เพื่อยึดคิด ชิ้นงานเข้าด้วยกัน จากนั้นก็นำเข้าเตาอบ หรือกระบวนการผลิตถัดไป

Glue dispensiong robot

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : Glue dispensiong robot ระบบประกอบโดนการหยอดกาว หรือฟลั๊กซ์ เพื่อยึดคิด ชิ้นงานเข้าด้วยกัน จากนั้นก็นำเข้าเตาอบ หรือกระบวนการผลิตถัดไป

Handling Robot System

Handling Robot System

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Handling Robot System  สายการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ หยิบจับชิ้นงาน หรือเรียงสินค้าแทนคน เป็นการเพิ่มความแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น เวลาที่สามารถทำได้เร็วที่สุดคือ 0.5 sec/time (ความเร็วขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และรูปแบบการทำงาน)

Handling Robot System

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Handling Robot System  สายการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ หยิบจับชิ้นงาน หรือเรียงสินค้าแทนคน เป็นการเพิ่มความแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น เวลาที่สามารถทำได้เร็วที่สุดคือ 0.5 sec/time (ความเร็วขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และรูปแบบการทำงาน)

Auto Assembly Radiator Machine

Auto Assembly Radiator Machine

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด :
Auto Assembly Radiator Machine

Auto Assembly Radiator Machine

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด :
Auto Assembly Radiator Machine

Heat Exchanger Core Builder Machine

Heat Exchanger Core Builder Machine

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Heat Exchanger Core Builder Machine

Heat Exchanger Core Builder Machine

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Heat Exchanger Core Builder Machine

Auto Assembly Machine

Auto Assembly Machine

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Assembly Machine

Auto Assembly Machine

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Assembly Machine

Auto Guide Vehicle

Auto Guide Vehicle

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Guide Vehicle

Auto Guide Vehicle

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Guide Vehicle

Auto Transfer Loader

Auto Transfer Loader

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Transfer Loader

Auto Transfer Loader

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Transfer Loader

Auto Loader Ball

Auto Loader Ball

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Loader Ball

Auto Loader Ball

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Auto Loader Ball

Water Leak Test

Water Leak Test

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Water Leak Test (High Pressure | Low Pressure)

Water Leak Test

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Water Leak Test (High Pressure | Low Pressure)

Air Leak Test

Air Leak Test

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Air Leak Test

Air Leak Test

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Air Leak Test

Dolly

Dolly

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Dolly

Dolly

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Dolly

Assembly Line

Assembly Line

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Assembly Line

Assembly Line

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
Assembly Line

บทความ และข่าวสาร
ข้อมูลบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

ข้อมูลบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มากว่า 10 ปี

ข้อมูลบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มากว่า 10 ปี