158 เทคโนโลยี บจก.

158 เทคโนโลยี นำพาอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคสมัยแห่งพลังงานสะอาด ซึ่งเราไม่ได้แค่นำเสนอแนวคิด แต่เราจะนำเสนอสินค้าและบริการประสิทธิภาพสูง มามอบให้ลูกค้าคนสำคัญของเรา เราพร้อมที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าให้เลือกที่จะเปลี่ยน และลงทุนในพลังงานสะอาด เพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถคาดเดากับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ เพื่อรองรับกับโลกที่กำลังพัฒนาเทโนโลยีไปถึงขีดสุด พัฒนาการผลิตให้เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน เพื่อความยั่งยืน อาทิเช่น การผลิตไฟฟ้าจากพืชเกษตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์และพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือ Prosumer ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

143 ถนนพระราม2 ซอยพระรามที่2 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด

ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด

ชื่อ : ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงที่มีใบพัดวางซ้อนกันแนวตั้ง 2 ใบพัดขึ้นไป ตัวปั๊มสูบน้ำเข้ามาด้านนึง และผ่านใบพัด โดยใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันน้ำ

ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด

ชื่อ : ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มแนวตั้งชนิดหลายใบพัด เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงที่มีใบพัดวางซ้อนกันแนวตั้ง 2 ใบพัดขึ้นไป ตัวปั๊มสูบน้ำเข้ามาด้านนึง และผ่านใบพัด โดยใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันน้ำ

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง

ชื่อ : ปั๊มหอยโข่ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มหอยโข่ง เหมาะสำหรับใช้งาน ระบบน้ำประปาที่พักอาศัย, ระบบเครื่องปรับอากาศ, และ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กทั่วไป 

ปั๊มหอยโข่ง

ชื่อ : ปั๊มหอยโข่ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มหอยโข่ง เหมาะสำหรับใช้งาน ระบบน้ำประปาที่พักอาศัย, ระบบเครื่องปรับอากาศ, และ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กทั่วไป 

ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด

ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด

ชื่อ : ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงที่มีใบพัดวางซ้อนกันแนวตั้ง 2 ใบพัดขึ้นไป ตัวปั๊มสูบน้ำเข้ามาด้านนึง และผ่านใบพัด โดยใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันน้ำ

ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด

ชื่อ : ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มทรงนอนชนิดหลายใบพัด เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงที่มีใบพัดวางซ้อนกันแนวตั้ง 2 ใบพัดขึ้นไป ตัวปั๊มสูบน้ำเข้ามาด้านนึง และผ่านใบพัด โดยใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาล

ปั๊มน้ำบาดาล

ชื่อ : ปั๊มน้ำบาดาล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มน้ำบาดาล ผลิตด้วย วัสดุคุณภาพสูง และออกแบบเพื่ออายุการใช้งานสูงสุด 

ปั๊มน้ำบาดาล

ชื่อ : ปั๊มน้ำบาดาล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มน้ำบาดาล ผลิตด้วย วัสดุคุณภาพสูง และออกแบบเพื่ออายุการใช้งานสูงสุด 

ปั๊มบาดาลสแตนเลส

ปั๊มบาดาลสแตนเลส

ชื่อ : ปั๊มบาดาลสแตนเลส
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มบาดาลสแตนเลส คือปั๊มน้ำประเภท ปั๊มจุ่ม ซึ่งแช่อยู่ใต้น้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ช่วยสูบน้ำที่ลึกลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน 10 เมตร โดยยิ่งใบพัดเยอะ เครื่องสูบน้ำจะยิ่งสูบได้แรงดันมากขึ้น หรือสูบได้ลึกมากขึ้น.

ปั๊มบาดาลสแตนเลส

ชื่อ : ปั๊มบาดาลสแตนเลส
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มบาดาลสแตนเลส คือปั๊มน้ำประเภท ปั๊มจุ่ม ซึ่งแช่อยู่ใต้น้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ช่วยสูบน้ำที่ลึกลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน 10 เมตร โดยยิ่งใบพัดเยอะ เครื่องสูบน้ำจะยิ่งสูบได้แรงดันมากขึ้น หรือสูบได้ลึกมากขึ้น.

มอเตอร์บาดาล

มอเตอร์บาดาล

ชื่อ : มอเตอร์บาดาล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์บาดาล คือมอเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดปั๊มน้ำซับเมอร์ส เป็นต้นกำเนิดกำลังเพื่อทำให้ตัวปั๊มหมุน และสูบจ่ายน้ำขึ้นสูบพื้นดิน

มอเตอร์บาดาล

ชื่อ : มอเตอร์บาดาล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
มอเตอร์บาดาล คือมอเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดปั๊มน้ำซับเมอร์ส เป็นต้นกำเนิดกำลังเพื่อทำให้ตัวปั๊มหมุน และสูบจ่ายน้ำขึ้นสูบพื้นดิน

ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม

ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม

ชื่อ : ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม คือถังน้ำที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันในระบบน้ำให้คงที่ เวลาปั๊มทำงานปั๊มจะสูบน้ำเข้าไส้ยาง เก็บน้ำไว้ด้านใน ทำให้ไส้ยางขยายตัวและเกิดแรงดันลมซึ่งอยู่ภายนอก

ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม

ชื่อ : ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถังแรงดัน / ถังแรงดันไดอะแฟรม คือถังน้ำที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันในระบบน้ำให้คงที่ เวลาปั๊มทำงานปั๊มจะสูบน้ำเข้าไส้ยาง เก็บน้ำไว้ด้านใน ทำให้ไส้ยางขยายตัวและเกิดแรงดันลมซึ่งอยู่ภายนอก

ปั๊มบาดาลโซล่า

ปั๊มบาดาลโซล่า

ชื่อ : ปั๊มบาดาลโซล่า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มบาดาลโซล่า ประกอบไปด้วยตัวปั๊มที่ได้มาตราฐาน สะบัดทราย ทนทาน และมอเตอร์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำงานเสถียร กล่องควบคุมภายในตัวซึ่งมีระบบป้องกันที่เพียบพร้อม และประหยัดจำนวนแผงโซล่าเซลล์ได้มาก

ปั๊มบาดาลโซล่า

ชื่อ : ปั๊มบาดาลโซล่า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มบาดาลโซล่า ประกอบไปด้วยตัวปั๊มที่ได้มาตราฐาน สะบัดทราย ทนทาน และมอเตอร์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำงานเสถียร กล่องควบคุมภายในตัวซึ่งมีระบบป้องกันที่เพียบพร้อม และประหยัดจำนวนแผงโซล่าเซลล์ได้มาก

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ชื่อ : ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ชื่อ : ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

บทความ และข่าวสาร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน หรือที่เรียกว่าปั๊มหอยโข่งหลายใบพัด ใช้ในงานสูบ-ส่งน้ำในระบบ Booster Pumps สำหรับอาคารหรือ โรงแรมที่มีความสูง อุตสาหกรรมอาหารและยา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน หรือที่เรียกว่าปั๊มหอยโข่งหลายใบพัด ใช้ในงานสูบ-ส่งน้ำในระบบ Booster Pumps สำหรับอาคารหรือ โรงแรมที่มีความสูง อุตสาหกรรมอาหารและยา
พามารู้จักกับปั๊มน้ำทรงตั้งหลายใบพัด (Vertical Multistage Centrifugal Pumps)

พามารู้จักกับปั๊มน้ำทรงตั้งหลายใบพัด (Vertical Multistage Centrifugal Pumps)

ปั๊มน้ำแนวตั้งหลายใบพัด ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงที่มีใบพัดวางซ้อนกันแนวตั้ง 2 ใบพัดขึ้นไป ตัวปั๊มสูบน้ำเข้ามาด้านนึง และผ่านใบพัด โดยใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันน้ำ

พามารู้จักกับปั๊มน้ำทรงตั้งหลายใบพัด (Vertical Multistage Centrifugal Pumps)

ปั๊มน้ำแนวตั้งหลายใบพัด ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงที่มีใบพัดวางซ้อนกันแนวตั้ง 2 ใบพัดขึ้นไป ตัวปั๊มสูบน้ำเข้ามาด้านนึง และผ่านใบพัด โดยใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันน้ำ