โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 300/135 หมู่ที่ 1

รายละเอียด

ผลิตแผ่นอลูมิเนียมเคลือบด้วยเรซิ่น สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

บทความ และข่าวสาร