แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) บจก.

แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) บจก.

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 4

Website