พาราอีสเทิร์น อินดัสทรี บจก.

เลขที่ 16/11 ถนนเทศบาล 3

รายละเอียด

ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา