เวิล์ดสเครพส์ รีไซเคิล บจก.

เลขที่ 142/59 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน

รายละเอียด

คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย