สยามทิมเบอร์ บจก.

เลขที่ 100 หมู่ที่ 4

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป โดยมีสินค้า ดังต่อไปนี้ ไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ไม้ประกอบพาเลท ไม้ประกอบลัง ฟืนปีกไม้ เศษไม้และขี้เลื่อย