อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ บจก.

อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ บจก.

บริการงานวิศวกรรม พัฒนา ออกแบบ และงานเดินระบบ ตลอดจนงานก่อสร้างระบบในโรงงานภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พัฒนาระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination) และบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดี ให้สามารถนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคได้ (Reverse Osmosis)

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 610/7-9 ซอยพหลโยธิน 32 เสนานิคม 1 แยก 12

Website