อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ บจก.

อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ บจก.

ผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 119 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง