อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) บจก.

อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) บจก.

ธุรกิจเคมีภัณฑ์  โดยเป็นผู้ผลิตแถวหน้าสำหรับอีพ็อกซีเรซินทั่วทั้งภูมิภาคเอเซีย ส่วนธุรกิจฟอสเฟตช่วยเริมคุณค่าให้กับธุรกิจอาหารหลายชนิด อาทิ ชีส อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และเบเกอรี่ ABCTL ได้รับเกียรติต่าง ๆ มากมาย

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

Maptaphut Industrial Estate, No.2, I-5 RD., T.Maptaphut, A.Muangrayong, Rayong 21150

Website