เคดับเบิ้ลยูเอส สแครพ แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 125 หมู่ที่ 3

รายละเอียด

บริษัท เคดับเบิ้ลยูเอส สแครพ แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านรีไซเคิล ประมูลงานตามบริษัทลูกค้า ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เศษโลหะ และอโลหะทุกชนิด

บทความ และข่าวสาร