สยามคิโต้ บจก.

สำนักงานใหญ่ : 205 หมู่2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

สาขาอยุธยา : 19/113 หมู่4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โรงงานระยอง : 7/382 หมู่6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง)

รายละเอียด

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด ขอป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จากการที่ลูกค้านานาประเทศได้มาก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ต่างให้การยอมรับภายใต้ชื่อ  “คิโต้” และนำไปใช้งานในสายงานการผลิตที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและทนทาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  การบริหารเวลา  ซึ่งบริษัท  สยามคิโต้  เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเราจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วยบริการที่รวดเร็ว