เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ บจก.

99/27 หมู่2 หมู่บ้านพิมพาภรณ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมีองชสบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

รายละเอียด

บริษัท เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ จำกัดบริการบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้บริการด้านการบำบัดน้ำ การปรับคุณภาพน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสียในโรงงาน ออกแบบและติดตั้งด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ ให้การบำบัดน้ำเสียในแต่ละสถานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานและอุตสาหกรรม