นวกาญจน์โลหะชลบุรี บจก.

นวกาญจน์โลหะชลบุรี บจก.

บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานหลอมโลหะขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อ ห.จ.ก. เจียมตงกี่ ซึ่งใช้เตาคิวโบล่าในกระบวนการผลิต จากนั้นทางโรงงานได้ขยายกิจการและพัฒนาให้ทันสมัยโดยใช้เตาอินดักชั่น (เตาไฟฟ้า) เพื่อผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ฝาแมนโฮล ตะแกรง และไฮดรอลิกชิ้นส่วนเครื่องจักร ปัจจุบันด้วยประสบการณ์ทางด้านการหล่อหลอมโลหะกว่า 50 ปี เรามีการพัฒนาบริษัทให้มีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพเหล็กหล่ออยู่เสมอโดยเครื่องวัดส่วนผสมเคมีของโลหะ Spectrometer และเครื่องทดสอบแรงกด รวมถึงการออกแบบที่หลากหลาย

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

188 ม.1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000