ซี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

4/23, สุขุมวิท, เนินพระ, เมือง, ระยอง 21000

รายละเอียด

บริษัท ซี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเกิดจากการแยกกลุ่มการบริหาร้านจาก บริษัท ซี.อี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ให้บริการการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค งานออกแบบวิศวกรรม และงานติดตั้ระบบท่อก๊าชธรรมชาติ, สถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซ(NG) สำหรับอุตสาหกรรม โดย บริษัท ซี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะดำเนินการให้บริการในส่วนของงานระบบก๊าซปีโตรเลียมเหลว (LPG) อย่างครบวงจร ทัั้งการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ การให้คำปรึกษา การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบ