ไทพลาส รีไซเคิล บจก.

บริษัท ไทพลาส รีไซเคิล จำกัด ก่อกำเนิดประมาณปี 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายและเป็นนโยบายที่จะนำเศษวัสดุพลาสติกนำมาทำการรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดขยะอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิต เป็นบริษัทรับการประมูลพลาสติกที่ไม่ผ่านการ QC จากโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ นำมาคัดแยกและบดชิ้นงานแยกชนิดตามชนิดของพลาสติกเช่น PP PE PA PC HDPE ABS เป็นต้น คัดแยกพลาสติกและของเสียที่ไม่เป็นอันตรายตามใบอนุญาต เลขที่ จ3-105-23/50รย ซึ่งออกให้โดยอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง มีใบอนุญาต 105 และ 106 โดยสินค้าที่ทำการบดย่อยแล้วจะแบ่งเป็น 3 ส่วน

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 6/8 หมู่ที่1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet

เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet

เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Natural Pellet

เม็ดพลาสติก PP White Pellet

เม็ดพลาสติก PP White Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP White Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP White Pellet

เม็ดพลาสติก PP White Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP White Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP White Pellet

เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet

เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet

เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet

เม็ดพลาสติก PP Black Pellet

เม็ดพลาสติก PP Black Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Black Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Black Pellet

เม็ดพลาสติก PP Black Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Black Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Black Pellet

เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet

เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet

เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PP Film White Pellet

เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet

เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet

เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก PE Natural Pellet

เกล็ดบด POM Black

เกล็ดบด POM Black

ชื่อ : เกล็ดบด POM Black
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด POM Black

เกล็ดบด POM Black

ชื่อ : เกล็ดบด POM Black
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด POM Black

เกล็ดบด POM Natural

เกล็ดบด POM Natural

ชื่อ : เกล็ดบด POM Natural
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด POM Natural

เกล็ดบด POM Natural

ชื่อ : เกล็ดบด POM Natural
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด POM Natural

เกล็ดบด PP Black Auto Part

เกล็ดบด PP Black Auto Part

ชื่อ : เกล็ดบด PP Black Auto Part
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด PP Black Auto Part

เกล็ดบด PP Black Auto Part

ชื่อ : เกล็ดบด PP Black Auto Part
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด PP Black Auto Part

เกล็ดบด ABS Black

เกล็ดบด ABS Black

ชื่อ : เกล็ดบด ABS Black
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด ABS Black

เกล็ดบด ABS Black

ชื่อ : เกล็ดบด ABS Black
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เกล็ดบด ABS Black

เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet

เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet

เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก EVA Natural Pellet

เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet

เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet 
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet 

เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet

ชื่อ : เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet 
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
เม็ดพลาสติก HDPE Black MI 0.5 Pellet 

บทความ และข่าวสาร