บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21

รายละเอียด

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า