บริษัท พีบี ไพพ์(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 185/3 ถนนราชดำริ

รายละเอียด

ท่อน้ำพลาสติก และข้อต่อ