จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น บจก.

จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น บจก.

การผลิตก๊าซแบบอัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

Website