บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 118/2 หมู่ที่ 11 ถนนสุวรรณศร

Website

https://-