บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด

เลขที่ 598 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา

รายละเอียด

คัดแยก และบรรจุไข่ไก่