บริษัท ยูนิเวอร์ซัล พลาสติกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์ซัล พลาสติกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด

แผ่นพีวีซี

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 23 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8)