บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์

รายละเอียด

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหัวอ่าน และบันทึกข้อมูลแผ่นแม่เหล็ก