บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 7

รายละเอียด

ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง