วี แคร์ กรุ๊ป บจก.

สำนักงานใหญ่ : 189/143 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
สำนักงานย่อย : 61/14 ถนนเลี่ยงหนองมน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

รายละเอียด

บริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ให้บริการด้านการจัดหาพยาบาล ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ให้บริการรับจัดหาแพทย์และพยาบาลในโรงงาน ดูแลในการจัดระบบห้องพยาบาล บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ บริการเก็บขยะติดเชื้อพร้อมบริการขนขยะติดเชื้อ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการ เรามุ่งมั่นสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015