ทีพีไอ โพลีน บมจ.

999 เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย