ลินเด้ บมจ.

ลินเด้ บมจ.

ผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษ และก๊าซทางการแพทย์ และยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซต่างๆ ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ ท่อก๊าซ เครื่องผลิตภัณฑ์ที่โรงงานลูกค้า และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เรามีความเชี่ยวชาญอันหลากหลายทางด้านอุปกรณ์การเชื่อม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

มาบตาพุดระยอง

Website