เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) บจก.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/129 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

รายละเอียด

การผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมบริการและเชิงพาณิชย์