ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) บจก.

ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) บจก.

เป็นที่ปรึกษาและรับเหมาด้านงานออกแบบและก่อสร้าง

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

ระยอง

Website