เอส.บี. ฟู้ด บจก.

139 หมู่ 6 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์

รายละเอียด

ทำธุรกิจ การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่ายผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากแป้ง