เอส.บี. ฟู้ด บจก.

เอส.บี. ฟู้ด บจก.

ทำธุรกิจ การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่ายผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากแป้ง

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

139 หมู่ 6 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์

Website