แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) บจก.

แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) บจก.

ผลิตจำหน่ายก๊าชออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ตลอดจนติดตั้งระบบจ่าย ก๊าช ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทาง การแพทย์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

ระยอง

Website