แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) บจก.

ระยอง

รายละเอียด

ผลิตจำหน่ายก๊าชออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ตลอดจนติดตั้งระบบจ่าย ก๊าช ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทาง การแพทย์