มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล บจก.

271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

รายละเอียด

เพื่อให้บริการท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.