ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) บจก.

11/3 หมู่.2 ซอยนิคม 13 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180

รายละเอียด

ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ลูกยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์ ท่อยางต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ