ระยองโอเลฟินส์ บจก.

ระยองโอเลฟินส์ บจก.

ผู้ผลิตสารโอเลฟินส์ เพื่อป้อนให้แก่กลุ่มอุตสหกรรมปิโตรเคมี

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

188/32 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150

Website