พีซีที โซลูชั่น บจก.

ระยอง

รายละเอียด

ขาย-ให้เช่า วิทยุสื่อสาร Motorola MTP 850Ex MTP8500Ex MTP 3100 นวัตกรรมทางการสื่อสาร วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ในระบบ Digital Trunked Mobile สำหรับ กลุ่มลูกค้า